Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

sexcandy
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
sexcandy

February 22 2017

sexcandy
3368 5718 500
sexcandy
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viaumierajstad umierajstad

July 07 2015

sexcandy
Reposted fromweightless weightless viaAlwaysMe AlwaysMe
sexcandy
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaumierajstad umierajstad

July 05 2015

sexcandy
8477 c0bd
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest viaAlwaysMe AlwaysMe
sexcandy
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viaAlwaysMe AlwaysMe

July 03 2015

sexcandy
1699 a22c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaCattleya Cattleya
sexcandy
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaumierajstad umierajstad

June 30 2015

sexcandy
5734 53ee
Reposted fromrominaplum rominaplum viaumierajstad umierajstad
sexcandy
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viaAlwaysMe AlwaysMe

June 27 2015

sexcandy
2483 536e 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaumierajstad umierajstad

June 22 2015

sexcandy
6564 25df 500
Tomasz Mann, Pajac
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaAlwaysMe AlwaysMe
sexcandy
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaAlwaysMe AlwaysMe
sexcandy
7283 7d3d 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaAlwaysMe AlwaysMe

June 18 2015

sexcandy
2747 a271
Reposted bygrosz grosz
sexcandy
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaumierajstad umierajstad

June 17 2015

sexcandy
7265 a5ea 500
sexcandy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl