Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

sexcandy
sexcandy
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski

June 14 2015

sexcandy
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— hłasko.
Reposted fromrol rol viazwajka zwajka

June 08 2015

sexcandy
5128 8589
Reposted fromdrugs drugs viaAlwaysMe AlwaysMe

June 05 2015

sexcandy
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaumierajstad umierajstad

June 04 2015

sexcandy
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
sexcandy
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAlwaysMe AlwaysMe

May 28 2015

May 23 2015

sexcandy
3622 9ad9 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
sexcandy
1814 9e28
Robby Krieger & Jim Morrison, Nothern California Rock Festival, 1968
Reposted fromfelicka felicka

May 19 2015

sexcandy
8012 0290
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaumierajstad umierajstad
sexcandy
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viavalerie-val valerie-val

May 11 2015

sexcandy
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaumierajstad umierajstad
sexcandy
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaumierajstad umierajstad
sexcandy
9949 5ecd

April 26 2015

sexcandy

Eyes.

Those damn eyes
fucked me
forever.
— Charles Bukowski
Reposted fromnenya nenya viavalerie-val valerie-val

April 22 2015

4056 a9cf 500
Reposted fromrepostedfrom repostedfrom viavalerie-val valerie-val
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl